TERMELÉS
Általános leírás

Akárcsak a valós életben, itt is meghatározó jelentőségű az ország fejlődési ütemét tekintve az ország termelékenysége. A termelést adott anyag jellegétől függően különböző épületek végzik. A termelés alapvető feltétele, hogy a termelő épület adott körben üzemeljen (Bővebben: Üzemelés ).

Azok a termékek, amelyek tárolására lehetőség van országunkban, nagyrészt szabályozható folyamatok eredményeképpen termelődnek (mi állíthatjuk be, hogy miből mennyit szeretnénk, pl. kovács, pénzverő, hajógyár, tanya), és csak kevés tárolható termék termelési folyamata olyan, ami nem szabályozható (bányák, rúna, hal, stb.). A termelési folyamatok irányítását a "Termelés" menüben tudjuk elvégezni. Ahogyan haladunk előre a korokban, adott termelő épület egyre többféle termék előállítására lesz alkalmas. Erre a többféle terméktípusra nem egyforma mértékben van szüksége a gazdaságnak, így lehetőségünk van beállítani, hogy miből mennyit termeljen egy adott épülettípus. Hogy az akár több tíz- vagy százezres termelést minél pontosabban tudjuk beállítani, lehetőség van ezrelékes pontossággal (3 helyiértékig: 999) beállítani az adott termék fontosságát, azaz a termelhető mennyiséget. Ld. lejjebb a Termelés beállítása c. részben.

Termelés menü

Termelés oszlop: Azt mutatja, hogy jelenlegi kapacitásod mellett, ha minden a rendelkezésedre áll, mennyit tudnál termelni. Ha nincs meg a szükséges alapanyaga a termelésnek, a termelés menüben változatlanul ugyanazt a termelési értéket fogod látni. Tehát, ez egy előrejelzés, amely feltételezi, hogy minden felhasználásra kerülő anyag rendelkezésre áll a raktárakban.

 • Kerekítés: A termelés oszlopban mindig az egész részre kerekített (lefelé kerekített) termelési mennyiséget látni. A fogyasztás is ehhez van meghatározva. A termelési érték sem pontos érték, mert bónuszokkal növelt (szorzott), máluszokkal csökkentett ([1-málusszal] szorzott) érték lesz a termelési kapacitásod. Tehát a termelési érték egy (lefelé) kerekített érték, amelyet ha tovább arányosítunk (a különböző prioritási értékekkel) lehetnek eltérések. Ezek az eltérések nem jelentősek, nem befolyásolják az országod működését (1-2 db eltérés lehet több ezres termelés esetében)

Felhasználás oszlop: A felhasználás oszlopban látod mekkora a felhasználási szükséglete körönként a termelésnek. (Kivétel a tanya, mivel a termények termeléséhez nincs szükség más anyag felhasználására). A termelés menüben csak a lehetséges termelést és a hozzá tartozó szükségletet látod. Ha a működő termelő épületek számában változás áll be (pl. nem üzemel, lebontottad, lázítás során elszakadt, háborúban elvesztetted, stb.), az megjelenik a termelési értékben és a szükségletben is, mely csökkenni illetve nőni fog.

A prioritásokkal beállított, kijelezett termelési érték, és a szükséges anyagfelhasználás szabadon állítgatható, lehet próbálgatni. A termelés illetve a fogyasztás levonása, csak a körváltáskor történik meg.

Termelés beállítása

Itt tudod beállítani, hogy egy épület az általa előállítható termékeket milyen arányban termelje.

Prioritás beállítása: ha egy adott termelő épület 2 vagy többféle terméket termel, és pl. az összes termelési kapacitása 1000 termék/kör, akkor a következőképpen lehet beállítani a termelést:

 • Egyenlő arányú termelés beállítása: Tegyük fel, hogy a terményekre szeretnéd beállítani, hogy egyenlő arányban (50-50%; 33-33-33% stb.) termelődjenek. Beállítod mind a két (összes) termék fontosságát 999-re, és ebben az esetben egyenlő arányban fogja termelni a termékeket. Ugyanezt éred el bármilyen két (több) egyforma prioritási érték megadásával, azaz 10-10et állítva, vagy 678-678-at állítva is egyenlő arányú termelést kapsz. A % oszlopban látni fogod sikerült-e beállítani az egyenlő arányt (ha az összes %-os érték megegyezik 50-50; 33-33-33; 25-25-25-25 stb. akkor sikerült). Azonos alaptermelési értékű (25db/kör) termékeknél pl. gabona, olaj, bor, hús a mennyiségek: 500-500 db; 333-333-333 db; 250-250-250-250 db lesz) Eltérő alaptermelési értékű termékeknél (pl. gabona 25/kör, ló 5/kör) a termelt mennyiség ezek arányában fog megoszlani (50-50%-os beállításnál fog termelődni 500 gabona és 100 ló.).
 • 1%-os termelés beállítása: 1%-os termelést úgy lehet elérni, hogy egyik termék prioritását 10-re állítod, a másik termékét (összes többi termékét összesen) 990-re. (10/1000=1%; 990/1000=99%).

Ha több termék prioritását úgy adod meg, hogy a prioritások összege nagyobb lesz, mint 1000, akkor a program arányosítani fogja az 1000 feletti fontossághoz tartozó termelés mennyiségét, és egész értékre fog (lefelé) kerekíteni. Ezért több termék esetében érdemes mindig úgy megadni a prioritásokat, hogy összegük pontosan 1000 legyen.

Termékek

A termékek azok az anyagok, amelyek országodban termelődnek, egyrészt más termékek termeléséhez alapanyagként, másrészt a lakosság, katonaság stb. élelmezéséhez, épületek működtetéséhez.

A termékeket a következő főbb csoportokba oszthatjuk:

 • Mezőgazdasági termékek (termény): gabona, olaj, bor, hús, gyümölcs, hal, ló. Tanya és halászfalu termeli, mezőgazdasági bónuszok vonatkoznak rá.
 • Alapanyagok (építőanyagok): agyag, fa, kő, szén, márvány, gránit. Megfelelő bányák termelik, bányabónuszok vonatkoznak rá.
 • Fémek : réz, ón, vas. Megfelelő bányák termelik, bányabónuszok vonatkoznak rá.
 • Fegyverek : kő-, réz-, bronz-, vas-, acélfegyver/pajzs. Kovácsok termelik, kovácsbónuszok vonatkoznak rá.
 • Drágakövek : ezüst, arany, gyémánt. Megfelelő bányák termelik, bányabónuszok vonatkoznak rá.
 • Pénz: dénár. Előállításának számos módja van, erről bővebben a Főoldal - Dénár c. részben olvashatsz.
 • Rúna: Lásd bővebben: Főoldal - Rúna c. részt.
 • Hajók : egysorevezős, háromsorevezős, vitorláshajó, hadigálya, vitorlás hadigálya. Hajógyár állítja elő, nincsenek bónuszai.

Ezenkívül még termelődik az országodban Képzőpont (KP), Építőpont (EP), Tudáspont (TP), Hitpont (HP), ármány és mana, de ezek nem termékek, így ezeket a megfelelő részeknél ismertetjük.

A termékekről bővebben a Készletek menüben olvashatsz.

Termelés menüből szabályozható épületek

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a termelés menüben szabályozható 4 épülettípus gyártási folyamatait: hol, mit állítanak elő, milyen találmányt feltételez, milyen és mennyi alapanyagot használ fel, és mennyi (alapban) a körönkénti termelés.

Tanya
Termény Korszak Szükséges találmány Felhasználás/kör Termelés/kör
Gabona 1 - - 25
Olaj 2 Olajfa - 25
Bor 3 Bortermelés - 25
Hús 4 Háziállat tartás - 25
5 Harci állat nevelés - 5
Gyümölcs 6 Gyümölcstermelés - 25

Kovács
Fegyver Korszak Szükséges találmány Felhasználás/kör Termelés/kör
Kőfegyver 1 - 4 Kő 4 Kőfegyver
Pajzs 1 - 4 Fa 4 Pajzs
Rézfegyver 2 Rézművelés 4 Réz, 1 Fa 4 Rézfegyver
Rézpajzs 2 Rézművelés 4 Réz, 1 Fa 4 Rézpajzs
Bronzfegyver 3 Bronzöntés 2 Ón, 1 Fa, 2 Réz 4 Bronzfegyver
Bronzpajzs 3 Bronzöntés 2 Ón, 1 Fa, 2 Réz 4 Bronzpajzs
Vasfegyver 5 Vasöntés 4 Vas, 1 Szén 4 Vasfegyver
Vaspajzs 5 Vasöntés 4 Vas, 1 Szén 4 Vaspajzs
Acélfegyver 7 Acélgyártás 3 Vas, 3 Szén 4 Acélfegyver
Acélpajzs 7 Acélgyártás 3 Vas, 3 Szén 4 Acélpajzs

Pénzverő
Dénár Korszak Szükséges találmány Felhasználás/kör Termelés/kör
Rézpénz 2 Pénzverés 4 Réz, 1 Fa 500 Dénár
Bronzpénz 3 Bronzművelés 1 Fa, 2 Réz, 2 Ón 1000 Dénár
Ezüstpénz 3 Ezüstművelés 2 Fa, 4 Ezüst 1500 Dénár
Aranypénz 4 Aranyművelés 2 Fa, 4 Arany 2000 Dénár

Hajógyár
Hajó Korszak Szükséges találmány 1 hajó nyersanyagigénye Építési idő
Egysorevezős 2 Egysorevezős 10.000 Dénár, 200 Fa, 200 Réz 20 kör
Háromsorevezős 4 Háromsorevezős 15.000 Dénár, 300 Fa, 150 Réz, 150 Ón 30 kör
Vitorlás hajó 6 Vitorlás hajó 20.000 Dénár, 400 Fa, 400 Vas 40 kör
Hadigálya 8 Hadigálya 25.000 Dénár, 500 Fa, 500 Vas 50 kör
Vitorlás hadigálya 10 Vitorlás hadigálya 30.000 Dénár, 600 Fa, 600 Vas 60 kör

Termelési folyamatok
Oldal tetejére