KÉPZÉS
Képzés szükségletei

A játékban 3 különböző típusú egység képezhető : katonai, mágikus és alvilági. Mivel egymástól eltérően zajlik a képzésük, lentebb külön-külön találod meg a pontos leírásukat.

Először képzőközpontokra van szükséged. Egy ilyen képzőközpont alapesetben 25 képzéspontot (KP) termel körönként, ezt azonban az általad kikutatott képzést gyorsító találmányokkal növelheted. A képzőközpontok számától is függ tehát, hogy milyen ütemben képezhetsz. Minden egységhez más-más mennyiségű KP kell, általában azt lehet mondani, hogy minél fejlettebb egységről van szó, annál több KP-t igényel a képzése.

Minden országban alapból (0 képzőközpont esetén) termelődik 10 KP, így egy országot sem lehet teljesen harcképtelenné tenni. Ha nincs képzőpont, csak az alap 10, ami magától termelődik, akkor ? (x%) ként jelenik meg a képzés folyamata, ahol a kérdőjel a képzés idejét jelenti, x az adott állapotot, azaz hol tart most a képzés.

Fontos! Hasonlóan, mint az építési pontok és a tudáspontok, a képzéspontok sem gyűlnek. Tehát ha egy körben nincs beütemezve semmiféle képzés, vagy esetleg anyag-, pénz- ill. emberhiány miatt leállt, akkor az abban a körben termelt KP-k elvesznek. KP-n kívül kell a képzéshez:

 • toborozható lakosság, illetve át- és továbbképzés eseten a szülő egység
 • pénz
 • különböző fegyverek és/vagy pajzsok
 • ló (támadóhoz és elit támadóhoz magasabb korokban)
 • gépi egységekhez egyéb anyagok (fa, fémek)
 • néhány felsőbb koros mágikus és alvilági egységhez egyéb anyagok (rúna, hit, bor, hús)

Lehet egyszerre több típusú egységet képezni. Ilyenkor a "Fontosság" oszlopban szabályozhatjuk, hogy az egyes típusok milyen ütemben képződjenek. Minél nagyobb fontosságot tulajdonítasz egy-egy típusnak, annál gyorsabban képződik.

A képzésnél fontos megjegyezni, hogy ha katonai egységet, tolvajt és varázslót vegyesen képzel, és például a katonai egységek képzése fegyverhiány miatt leáll, az erre fordított KP elvész, azaz nem használódik fel automatikusan a tolvaj és mágikus egységek képzéséhez.

Toborzás

Semmilyen toborzás ill. képzés nem indul el, ha hiányzik a legfontosabb "alapanyag": toborozható lakosok, ill. továbbképezhető egységek. Csak a 15-30 év közötti férfi lakosság toborozható, valamint szükséges, hogy munkanélküliség legyen az országodban. Az azonban nem szükséges, hogy a toborzandó 15-30 év közötti férfiak munkanélküliek is legyenek, csak az a fontos, hogy legyen más korú/nemű munkanélküli, aki átveszi a betoborzottak korábbi munkáját.

Tehát ha munkaerőhiány van, nem lehet toborozni a lakosságból!

További kikötés, hogy a 15-30 éves korosztályban a nők száma nem lehet 5x magasabb mint a férfiak száma, tehát ha ezt a szintet eléri valaki akkor nem toborozhat be több férfit.

Toborozni az alaptípusokat lehet, a (munkanélküli) 15-30 éves férfi korosztályból

 • 15-30 éves munkanélküli férfi -> gyalogos
 • 15-30 éves munkanélküli férfi -> védő
 • 15-30 éves munkanélküli férfi -> támadó

Át- vagy továbbképzéshez nincs szükség toborzott lakosokra, azokhoz a megfelelő típusú egységek szükségesek. (Bővebben ld. az Átképzés és Továbbképzés c. részekben).

Katonaság képzése

6 típus létezik: Gyalogos , Védő , Támadó , Elit védő , Elit támadó és Gépi Ezek csak a típusok, korszakonként fejlődnek, változnak a neveik és tulajdonságaik. Korszakonként tehát előfordulhat 6 különböző katonai egység. Az első korszakokban még nem, ott csak a Gyalogos, Védő és Támadó típusokat ismerjük.

Mindig csak az adott korszakhoz kötött egységeket lehet képezni, de használhatók az előző korszak egységei is, amíg át nem képezzük őket az aktuális szintre. Ezt a következő korszakváltásig meg kell tenni, mert addig nem válthatsz korszakot. Ebből az következik, hogy egy országban egyszerre 6 típus lehet, ami legfeljebb 12 különböző egységet jelent.

A típusok funkciója nem változik a korszakokkal, annál inkább tulajdonságaik: erejük, képzési áruk, zsoldjuk, sebességük, stb.

Továbbképzés

A továbbképzési lehetőségek a következők:

 • 1 db védő -> 1 db elit védő
 • 1 db támadó -> 1 db elit támadó
 • 5 db gyalogos -> 1 db gépi egység
Átképzés

Átképzésről akkor beszélünk, ha bármilyen elavult (az előző korban képzett) egységet az aktuális korszakúvá fejlesztünk. A típus ilyenkor nem változhat. Példa:

Kőbaltás (1. korszak, védő) -> Pikás (2. korszak, védő)

Az átképzés mindig csak harmadannyi KP-t, pénzt és anyagot igényel, mint az új toborzás ill. továbbképzés. Hogy hány átképezhető egység van, az mindig a ***-al jelölt sorban látható, és ebbe a sorba kell beírni az átképzendő egységek számát is.

Kasztok képzése

Mágikus egységek képzése

5 különböző mágikus kaszt létezik, ebből az 1. korszakban csak egy, a sámánok. A későbbi korokban megjelenik a többi kaszt is. A 2. korszakban a papok, a 4. korszakban a druidák, a 6. korszakban a gyógyítók, 8. korszakban a mágusok. Ezek mind egyenesen a lakosságból toborozhatók.

Mivel nem lehet őket tovább- vagy átképezni, ezért képzési költségük és zsoldjuk nem változik a későbbi korokban.

Minden mágikus egységre jellemző, hogy egységesen 20 KP-ba és 1000 dénárba kerül a képzésük (a gyógyítóknál egyéb költségek is vannak), valamint a zsoldjuk 0,5 dénár és összesen 0,3 mezőgazdasági termék alapesetben .

Alvilági egységek képzése

Hasonló a szervezésük, mint a mágikus egységeknek. 5 alvilági kaszt létezik, ebből az 1. korszakban csak egy, a tolvaj. Később megjelenik a többi kaszt is. A 3. korszakban a kém, az 5. korszakban az orvgyilkos, a 7. korszakban a szabotőr, 9. korszakban az intrigátor. Ezek mind egyenesen a lakosságból toborozhatók.

Mivel nem lehet őket tovább- vagy átképezni, ezért képzési költségük és zsoldjuk nem változik a későbbi korokban.

Minden alvilági egységre jellemző, hogy egységesen 20 KP-ba és 1000 dénárba kerül a képzésük (a szabotőröknél egyéb költségek is vannak), valamint a zsoldjuk 0,5 dénár és összesen 0,3 mezőgazdasági termék alapesetben.

Bővebben lásd a kasztok táblázatában.

Képzés sebessége

Ha egy adott egységből egy körben több, mint egyet tudsz képezni, a játék (a Státusz oszlopban) a körönként képezhető egységek számát írja ki. Ez lehet törtszám, azaz pl. a 3,5/kör azt jelenti, hogy az első körben 3, a másodikban 4 egységed kerül kiképzésre.
Ha egy kör nem elég egy egység képzésére, a játék azt írja ki, mennyi kör szükséges egyetlen egység előállításához. Ilyenkor zárójelben láthatod, hol tart a képzés. Tehát az 5,3 kör jelentése: az első egység 6 kör múlva készül el és még marad egy kevés szabad kapacitásod az utolsó körben.
Viszont ne felejtsd el, hogy ez csak utasítás a képzésre. Ha nincs meg minden szükséglet (ember, pénz, fegyver, anyag), ténylegesen nem ennyi (vagy akár semennyi sem) fog képződni!

Lefokozás

Lehetőséged van a meglevő egységeid lefokozására is. Ez a továbbképzéssel ellentétes folyamat, vagyis az Elit Támadóból Támadó, az Elit Védőből Védő, és a Gépi egységből 5db Gyalogos lesz.

A Gyalogos, a Védő, a Támadó, valamint az összes alvilági és mágikus egység lefokozása a toborzással ellentétes, vagyis munkást/munkanélkülit eredményez a következő bontásban:

A lefokozás azonnali akció, nem kell hozzá körváltásnak eltelnie. Ahogy megnyomod a lefokozás végrehajtását jóváhagyó gombot, eltűnnek az egységeid.

Minden 4 lefokozott egység után lesz 1 db 15-30 közötti férfi munkás, 1 db 15-30 közötti női munkás, 1 db 30-45 közötti férfi munkás és 1 db 30-45 közötti női munkás.

Egységek/akciók leírása
Oldal tetejére