Alvilági akciók összefoglaló táblázata

Magyarázat a táblázathoz:

Találmány: Az akció végrehajtásához szükséges találmány.

Hatás a hangulatra-ra: Az akció hangulatra gyakorolt hatását mutatja az elkövetőnél! (Az elszenvedőnél is van hatása, ami ugyanolyan, mint az elkövetőnél (pl. gyilkolás jobban hat, mint a lopás), csak a mértéke sokkal kisebb, szinte elhanyagolható, ezért azokat külön nem részletezzük.)

Hatás a hk-ra: Az akció hk-ra gyakorolt hatását mutatja az elkövetőnél! (Az elszenvedőnél is van hatása, ami ugyanolyan, mint az elkövetőnél (pl. kábítás jobban hat, mint a hajósüllyesztés), csak a mértéke sokkal kisebb, szinte elhanyagolható, ezért azokat külön nem részletezzük.)
-         nincs hatás
*        pici negatív hatás
**      közepes negatív hatás
***    jelentős negatív hatás

Limit: 24 órán belül végrehajtható mennyiség egy ország ellen.

Név Kor-
szak
Találmány Ár-mány Magyarázat Hatás a hk-ra Hatás
a han-
gulatra
Limit
Tolvajok
Terménylopás 1 - 10 A célpont mezőgazdasági termékeinek 5-10%-át szerzed meg. - * -
Pénzlopás 1 - 10 A célpont pénzkészletének 5-10%-át szerzed meg. - * -
Építőanyaglopás 1 - 10 A célpont építőanyag-készletének 5-10%-át szerzed meg. - * -
Fémlopás 1 - 10 A célpont fémkészletének 5-10%-át szerzed meg. - * -
Fegyverlopás 1 - 10 A célpont fegyverkészletének 5-10%-át szerzed meg. - * -
Rúnalopás 1 - 10 A célpont rúnakészletének 5-10%-át szerzed meg. - * 15
Védőseregek felderítése 1 Lopakodás 10 Felderíti az ellenség országában tartózkodó szövetséges védőseregeket - * -
Lakosrablás 2 Rablás 20 A célpont lakosai 2-4%-át rablod el. - ** 3
Szűzrablás 2 Rablás 20 A célpont szüzei (15-30 éves nők) 3-8%-át rablod el. - ** 3
Gyermekrablás 2 Rablás 20 A célpont gyermekei (15 éven aluliak) 3-8%-át rablod el. - ** 3
Bölcsrablás 2 Rablás 20 A célpont bölcsei (60 év felettiek) 3-8%-át rablod el. - ** 3
Munkásrablás 2 Rablás 20 A célpont munkásai (15-60 évesek) 3-5%-át rablod el. - ** 3
Legényrablás 2 Rablás 20 A célpont legényei (15-30 éves férfiak) 3-8%-át rablod el. - ** 3
Kémek
Seregfelmérés 3 Kémlelés 30 A célpont otthon lévő katonai egységeinek pontos összetételét méri fel és mutatja 1-3 körig. (Túltöltött egységeket is mutatja) - * -
Mágiafelmérés 3 Kémlelés 30 A célpont mágikus egységeinek pontos összetételét méri fel és mutatja 1-3 körig. (Túltöltött egységeket is mutatja) - * -
Alvilág felmérése 3 Kémlelés 30 A célpont alvilági egységeinek pontos összetételét méri fel és mutatja 1-3 körig. (Túltöltött egységeket is mutatja) - * -
Épületfelmérés 3 Kémlelés 20 A célpont épületeit méri fel és mutatja 1-3 körig. - * -
Tudományfelmérés 3 Kémlelés 20 A célpont felfedezett találmányait méri fel és mutatja 2 körig. - * -
Szövetségek felmérése 3 Kémlelés 20 A célpont szövetségi kapcsolatait méri fel és mutatja 1-3 körig. - * -
Demoralizálás 3 - 50 A megszálló seregek 1-2%-a összeverekedik és 1/3 - 2/3 arányban meghal illetve megsebesül. (ld. gyarmatosítás) - - -
Piacfelmérés 3 Kémlelés 20 A célpont piacra kitett áruit méri fel. - * -
Találmánykoppintás 3 Kémlelés 50 A célponttól lemásol egy korszerű (adott korszakos) találmányt. Ld. bővebben itt. - *** 3
Építőanyagcsempészés 4 Csempészés 30 3-6 körig lefölözi a célpont építőanyag-termelése 15-30%-át. - * -
Fegyvercsempészés 4 Csempészés 30 3-6 körig lefölözi a célpont fegyvertermelése 15-30%-át. - * -
Ékszercsempészés 4 Csempészés 30 3-6 körig lefölözi a célpont gyémánt-, ezüst- és aranytermelése 15-30%-át. - * -
Fémcsempészés 4 Csempészés 30 3-6 körig lefölözi a célpont fémtermelése 15-30%-át. - * -
Tervkoppintás
6 Beépülés 40 Elvon a célponttól 0.5-2.5 környi tudománypontot. - *** 7
Krónika 6 Beépülés 20 1-3 körig mutatja a célpont katonai eseményeit az utolsó 72 körből. - * -
Birodalmi krónika 6 Beépülés 30 1-3 körig mutatja a célpont és szövetségesei katonai eseményeit az utolsó 72 körből. - * -
Alvilági krónika 6 Beépülés 10 1-3 körig megmutatja a célpont ellen végrehajtott alvilági akciókat az utolsó 72 körből. - * -
Mágikus krónika
6 Beépülés 10 1-3 körig megmutatja a célpont ellen végrehajtott mágikus akciókat az utolsó 72 körből. - * -
Orvgyilkosok
Katonakábítás 5 Kábítás 10 A célpont katonai egységei 2-4%-át megsebesíti. *** *** 6
Elit katona kábítása 5 Kábítás 10 A célpont elit katonai egységei 2-4%-át megsebesíti. *** *** 6
Varázslókábítás 5 Kábítás 10 A célpont mágikus egységei 2-4%-át megsebesíti. *** *** 6
Embergyilkolás 6 Gyilkolás 30 A célpont lakosságának 2-4%-át megöli. ** *** 3
Katonagyilkolás 6 Gyilkolás 40 A célpont katonai egységeinek 1-2%-át megöli. ** *** 2
Elit katona gyilkolása 6 Gyilkolás 40 A célpont elit katonai egységeinek 1-2%-át megöli. ** *** 2
Varázslógyilkolás 6 Gyilkolás 40 A célpont mágikus egységeinek 1-2%-át megöli. ** *** 2
Szabotőrök
Gyujtogatás 7 Szabotázs 40 Felgyullad a célpont épületei 0,5-1,5%-a. ** *** 3
Hajósüllyesztés 7 Szabotázs 40 Elsüllyed a célpont hajói 1-2%-a. ** *** 3
Gépek szabotálása 7 Szabotázs 40 Összedöl a célpont gépi egységei 1-2%-a. ** *** 2
Iparsztrájk 8 Bújtogatás 50 3-6 körig nem működik a célpont ipari épületeinek 10-40%-a (kovács, pénzverő, hajógyár).** *** 3
Bányasztrájk 8 Bújtogatás 60 0 3-6 körig nem működik a célpont bányáinak 10-40%-a.*** *** 2
Parasztsztrájk 8 Bújtogatás 60 3-6 körig nem működik a célpont tanyáinak 10-40%-a. *** *** 2
Bölcssztrájk 8 Bújtogatás 60 3-6 körig nem működik a célpont könyvtárainak 10-40%-a. *** *** 2
Épitősztrájk 8 Bújtogatás 50 3-6 körig nem működik a célpont épitési telepeinek 10-40%-a. ** *** 3
Képzősztrájk 8 Bújtogatás 50 3-6 körig nem működik a célpont képzőközpontjainak 10-40%-a. ** *** 3

Oldal tetejére