KATONAI AKCIÓK
Védőseregek
Korszak: 1 Találmány: - Hadüzenet: -

Katonai segítséget küldhetsz a szövetségesednek. Csak védekezésben segítenek, támadásban nem!
Otthon foglalnak helyet és onnan kell zsoldot és élelmet is biztosítani nekik. Ha elit vagy gépi egységeket küldesz védőseregnek, azok +20% extra zsoldot fogyasztanak! A védekező ország bónuszai és hk-ja érvényesek rá, viszont harci értékükben megtartják a küldő ország értékeit. (pl. Ha 3. koros küld 1. korosnak gyalogot, akkor annak harci értéke marad 7, nem fog "lefokozódni" a fogadó ország szintjére. Ha 3. koros küld 1. korosnak gépet, akkor az az 1. korosnál is ugyanúgy gépnek számít.)
A védőseregek 6 kör késleltetés után indulnak, 6 körig az ország határában tartózkodnak, és készülődnek. Ilyenkor már nem védekeznek, és nem is látszanak a gömbön. Az otthon maradt seregnek átmenetileg megrendül a harci kedve, vagyis az elküldést követő körökben 2-3-t zuhan, de ez idővel visszaáll a normál értékre.
A kiküldött vedőseregek körönkénti elhullasa 0-0.2%. A maximum ertek akkor jelentkezik ha valaki 50% tavolságra küldi a teljes seregét. Ha közelebb mennek a seregek, vagy nem a teljes sereg megy, akkor ez az érték arányosan csökken.
A sebesült védőseregek fele akkora sebeséggel gyógyulnak, mintha otthon lennének, vagyis körönként 5%, de minimum 5 egység gyógyul meg.

Területszerzés
Korszak: 1 Találmány: - Hadüzenet: -
Siker esetén a támadó elfoglal (alapban) 4% földet. Az elfoglalt területen lévő épületek 30-60% valószínűséggel lerombolódnak. A levédett bányák megszerzésére nincs lehetőség. A seregek egyből letelepednek az elfoglalt új földeken, így hazaút nincs.
Rombolás
Korszak: 1 Találmány: - Hadüzenet: -
Siker esetén a célpont épületeinek és lelőhelyeinek alapban 6%-át semmisíti meg. Az épületekből (még a többszintesből is) üres területet (hajógyár, kikötő, halászfalu, világítótorony, csillagvizsgáló esetén terngerpartot) csinál, a lelőhelyekből és tengerpartból pedig üreset. A védett bányákra nincs hatással. Az akció 1 körig tart, hazaút van.
Fosztogatás
Korszak: 1 Találmány: - Hadüzenet: -
Siker esetén a katonáid kifosztják az ellenfelet, és a javainak (raktárkészlete, rúnája, pénze) alapban 50%-át elhozzák. A javak az elrablás pillanatában egy ideiglenes raktárba kerülnek, amit a készletek menüben lehet megnézni. Itt egy gombnyomással áttehetjük a normál raktárba. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a következő belépéskor automatikusan fog bekerülni a zsákmány a raktárba. Amíg az áru az ideiglenes raktárban van, addig nem lopható és nem fosztható. Az akciót követően hazaút van.
Mészárlás
Korszak: 2 Találmány: Mészárlás Hadüzenet: -
Siker esetén a célpont lakosságának 3-5%-a meghal. Hazaút van.
Hadjárat
Korszak: 3 Találmány: Hadjárat Hadüzenet: kell
Olyan, mint a területszerzés, de a seregek nem hagyják abba az első csata után, hanem nekifutnak még egyszer, és újra támadnak. Hátránya a dolognak, hogy bukás esetén is kétszer támad a sereg. De elképzelhető az is hogy első alkalommal buknak a seregek, másodszorra pedig sikeresek. Az első körben 4%-ot lehet szerezni, a másodikban 3%-ot, együtt tehát 7%-ot. Ha az utolsó kör sikeres volt letelepednek a katonák, és nem kell hazagyalogolniuk. A lerombolt épületek aránya 1. körben 30-60%, 2. körben 45-70%. A levédett bányák megszerzésére itt sincs lehetőség. A támadó katonai halálozása csaták során fixen 1 és 2%-kal magasabb a normálisnál.
Gyarmatosítás
Korszak: 3 Találmány: Gyarmatadó Hadüzenet: kell

Gyarmatosításnál az indulás előtt 2 körig készülnek a seregek az útra. Ekkor az ország határában tartózkodnak, de már nem látszanak a gömbön, és a védekezésben sem vesznek részt. Ha ilyenkor (vagy a támadás későbbi köreiben) a gyarmatosítót támadás éri, a seregek azonnal hazafordulnak (készülődéskor egyből haza is térnek, hiszen még nem távolodtak el az országtól), és a gyarmatosítás nem fog lezajlani.

Siker esetén az ellenfeled országába költözik a hadsereged 6%-a és emelkedik a harci kedved összesen (tehát nem gyarmatonként) 2-vel. Összesen 4 gyarmatod lehet. Ebben az esetben katonai akciót nem indíthatsz már, mivel egyszerre 4 sereged lehet távol az országodtól, azaz támadásban.

A gyarmatosítás teljes időtartama alatt minden katonai egységből folyamatosan utánpótlást kell biztosítani a gyarmatnak, egységtípusonként 6-6%-ot. Ha ez nem megoldható, a gyarmatosító seregek haza fognak menni.

A gyarmatosítás hatására a mezőgazdasági termékek kivételével minden termelés 20%-át megkapod. Szintén megkapod a termelt hitpont és tudáspont 20%-át is, bár ezen 20%-ok függenek a gyarmatosító és a gyarmat egymáshoz viszonyított távolságától is. (Az akció eredményessége részben leírtak vonatkoznak erre is.) A gyarmaton lévő seregeket a gyarmat eteti. Cserébe a gyarmatosító seregek segítenek a védekezeseben, ha a gyarmatot támadás éri. A gyarmatosító seregeket a védőseregek felderítése nem mutatja ki.

A gyarmatosításnak semmi hatása nincs a dekadenciára, csak az ütés pillanatában csökkenti azt 3-mal.

A gyarmatosítás véget ér, ha:

  • A gyarmatosítót valaki sikeresen megtámadja. Ekkor minden gyarmatról minden megszálló serege hazaindul. (akár maga a gyarmat is beütheti, ha tudja)
  • A gyarmat kilép a gyarmatosító zónájából. Ekkor a gyarmatosító seregek hazaindulnak.
  • A gyarmat sikeresen alkalmazza a gyarmatosító ellen a demoralizálást és/vagy a honvágyat (ld. lejjebb Gyarmatosító lerázása), és ezekkel az akciókkal a gyarmatosító sereg állapotát levitte 0-ra.
  • A gyarmatosító magától visszahívja a seregét.

Ha a gyarmatot támadás éri, akár sikeres akár sikertelen a gyarmatosító nem megy haza. Kivétel, ha az akció gyarmatosítás, és sikeres volt. Ekkor ún. felülgyarmatolás történik, az előző gyarmattartó elveszíti a gyarmatot, és a másik országé lesz.

Ha a gyarmat elvesztése a gyarmatosítás kezdetétől számított 48 órán belül bekövetkezik, akkor a gyarmatosító büntetést kap, a dekadenciája megugrik 5-tel. Ez alól kivétel a felülgyarmatolás, illetve ha a célpont kiszabizik, ezesetben büntetés nélkül hívható haza a gyarmatosító sereg. Ha azonban nem hívja haza a seregét, és a gyarmatositót sikeres támadás éri 48 órán belül, akkor van véletlenszerű esély arra, hogy megkapja a szankciókat, így marad bizonyos "kockázat".

Gyarmatosító lerázása:

A gyarmat a katonai akción kívül 1-1 mágikus és alvilági akció segítségével tudja lerázni magáról a gyarmatosítót. Mindkét akciót csak a gyarmat használhatja és csak a gyarmatosító ellen.

  • Honvágy - papi akció (15 mana, 20 rúna, 3 hit): Maximum 2 akció alkalmazható 24 órán belül, a gyarmatosító sereg 3-4%-nak honvágya támad és megsebesül.
  • Demoralizálás - kém akció (50 ármány): A megszálló seregek 1-2%-a összeverekedik és 1/3 - 2/3 arányban meghal, illetve megsebesül.

A fenti két akcióra a gyarmat minden esetben 30% mágia illetve alvilági bonuszt kap a gyarmatosítóval szemben, tehát meg van könnyítve az akciók alkalmazása.

Az akciók hatására a gyarmatosító sereg állapota folyamatosan romlani fog, ezt a háború menüben lehet nyomonkövetni. Ha az ott látható százalék eléri a 0%-ot, akkor a gyarmatosító hazamegy, és a gyarmat felszabadul.

Alvilág felszámolás
Korszak: 4 Találmány: Alvilág felszámolás Hadüzenet: -
Siker esetén a célpont alvilági egységeinek egy része meghal. (alapban) 2-4%. Hazaút van.
Felperzselt föld
Korszak: 5 Találmány: Felperzselt föld Hadüzenet: kell
Olyan, mint a rombolás, de két körben zajlik, 6% és 4% eredménnyel. Hazaút van.
Boszorkányüldözés
Korszak: 6 Találmány: Boszorkányüldözés Hadüzenet: -
Siker esetén a célpont mágikus egységeinek egy része meghal 1-4%. Hazaút van.
Hosszú hadjárat
Korszak: 7 Találmány: Hosszú hadjárat Hadüzenet: kell
Olyan, mint a területszerzés, viszont 4 körben zajlik a csata! 4, 3, 2 ill. 1%-ot lehet szerezni, együtt tehát 10%-ot. Ha az utolsó kör sikeres volt letelepednek a katonák, nem kell hazagyalogolniuk. Hátránya a dolognak, hogy bukás esetén is négyszer támad a sereg, tehát nagyon magas lehet a halálozás..
A lerombolt épületek aránya 1. körben 30-60%, 2. körben 45-70%, 3. körben 60-80%, 4. körben 75-90%
A támadó katonai halálozása csaták során fixen 1, 2, 4, 6%-kal magasabb a normálisnál! Levédett bányák megszerzésére nincs lehetőség.
Hadifogság
Korszak: 8 Találmány: Hadifogság Hadüzenet: kell
Az ellenfél katonai egységeinek (alapban) 2-4%-át megszerzed. Az akció 2 körig zajlik. Hazaút van.
Ostrom
Korszak: 9 Találmány: Ostrom Hadüzenet: kell
Siker esetén az ellenfeled országába költözik a hadsereged 6%-a. A célpontod teljesen elszigetelődik a külvilágtól:
- nincs karavánforgalom: ergo nincs piacozás
- nem fér hozzá a birodalmi raktárhoz
- nem tudnak bejutni esetleges védőseregek.
- semmiféle akciót nem tud indítani.
Megszüntetésének ugyanazok a feltételei mint a gyarmatosítás esetén.
Rabságbaejtés
Korszak: 10 Találmány: Rabságbaejtés Hadüzenet: kell
Az ellenfél lakosságát, katonai, mágikus és alvilági egységei (alapban) 2-4%-át szerzed meg. Az akció 4 körig zajlik. Hazaút van.
Oldal tetejére