A játékban való részvétel feltételei
A játékban mindenki csak 1 országgal vehet részt.
 • Több ország regisztrálása és irányítása, kiszabizott, elhagyott ország melletti új ország indítása nem megengedett!
 • A regisztrációs adatlap kitöltése, csak egy új ország inditására vonatkozó kérelem, ami ellenőrzés után kerülhet elfogadásra.
 • Az elbirálás maximum 72 óráig tart, de minimum 1 órát vesz igénybe.
  • Csak azok a regisztrációs kérelmek kerülnek elfogadásra amelyeknél egyértelműen kiderül, hogy nem olyan játékos kérelméről van szó, akit véglegesen kitiltottak a játékból, vagy már van egy regisztrált országa.
  • Többszörös regisztrációs kérelmek automatikusan törlésre kerülnek.
   • Az ilyen kérelmeket benyújtó játékosok következő kérelme pedig automatikusan a kérelmek legvégére kerül. Tehát csak akkor foglalkozunk vele, ha már nem lesz előtte másik szabályosan benyújtott regisztrációs igény.
  • Amennyiben kiderül, hogy a kérelmet benyújtónak van aktiv országa, akkor az a több ország irányitására vonatkozó büntetések életbeléptetését jelenti.
   • Többszörös regisztrációs kérelem esetén esetleg az ország törlését, és a játékból való végleges kitiltást is.
  A játékban mindenkinek be kell tartani a közélet és az internet etikettjét.
  Országnévnek nem választhatóak
  • vulgáris szavak,
  • etikai és etnikai, vagy más szempontból kifogásolható kifejezések,
  • számok
  • Értelmetlen szövegek ("Asdwr31").
  • Speciális karaktereket tartalmazó nevek, amelyek nem tartoznak a magyar ABC betűi közé
   vagy alkalmasak a játék üzenet tartalmának megváltoztatására, megtévesztésre.
  • pontot, vesszőt ne írjatok az országnévbe
  A játékon belül az üzenetek és a fórum a játékosok közötti beszélgetést szolgálja. Kérünk mindenkit, hogy a következő szabályokat tartsa be:
  • Az üzenetek tartalma nem lehet másokra nézve sértő.
  • Üzeneteket ismételni a fórumon nem lehet.
  • A játék vélt vagy valós hibáit a megadott e-mail címeken kell jelenteni. A fórum nem erre való.
  • A játékosokkal kapcsolatos problémákat , sérelmeket a megadott e-mail címre kell írni, a fórum nem erre való, és ott nem is tudunk vele foglalkozni.

  A fórumok részletes leírása a játék súgójában található.

  A fórum használatának szabályait a fórum etikett tartalmazza

  A játékon belül tilos információkat kiadni más országokról és saját magadról is.
  Ez alól csak a játékon belüli birodalmi tagok közötti kommunikáció jelent kivételt.

  A játékon kívüli, birodalmon kivüli szövetség, összebeszélés nem megengedett semmilyen formában.

  A játékos programhibák esetén köteles azokat jelenteni a megadott - support@lemuria.hu- email címen.

  A hibák szándékos kihasználása tilos.

  A játékos nem adhatja át az országa irányításához szükséges belépési adatokat másnak, országát csak ő irányíthatja.

  A játékban való részvétel további feltételei:
  • A regisztrációs oldal valós adatokkal történő kitöltése.
  • A szabályok elfogadása.
  • A játékos beleegyezik abba, hogy a megadott e-mail címét a játékkal kapcsolatos információk továbbítására, valamint célzott reklámok eljuttatására felhasználjuk.
  • A játék feltörésére, rongálására vonatkozó minden kísérletet jelentünk a hivatalos szerveknek.
  • A játékban esetlegesen előforduló hibákért és azok következményeiért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
  • A játék készítői fenntartják a jogot, hogy bármikor bármilyen módosítást, fejlesztést végezzenek a játékon ha azt szükségesnek látják.
  • A regisztráció során megadott személyes adatokat a Lemuria On-line Stratégiai Játékot üzemeltető e-volver KFT kezeli kizárólagosan, az alant található adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint jár el, illetve az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja.
  • A személyes adatok megadása kizárólag statisztikai, fejlesztési és pénzügyi okok miatt kötelező, ezek nélkül a játékban való részvétel nem lehetséges.
   
  A regisztrációval a játékos a szabályokat magára vonatkozóan elfogadja. Ezek megszegése esetén ideiglenesen(Tilt) vagy véglegesen(törlés) kitiltható a játékból.
  A részvételi feltételeket elfogadom, az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasom.