Épületek összefoglaló táblázata

Magyarázat a táblázathoz:

Az épület oszlopban a megnevezés után található jelölések jelentése:
*     alacsonyabb korban és/vagy találmány nélkül is használható
**   birodalmi raktár: csak első korban nem használható, mutatja, de nem lehet belerakni (egyébként használható tudomány nélkül)
*** halászfalu: nemcsak helyet ad, de termel is, csak nem látszik, míg adott korba nem lép

Épület Kor-
szak
Szükséges
találmány
Szülő Fogyaszt Magyarázat/Bónusz EP
szüks.
Építés
ktg-e
Építőanyag
szükséglet

Agyagbánya

1

-

Folyómeder

- 10 Agyagot termel/kör 100 2000 50 Fa, 50 Kő

Aranybánya

4

Arany-
bányászat

Aranylelőhely

4 hal/kör 10 Aranyat termel/kör 150 3000 50 Agyag,
50 Fa ,50 Kő

Aranylelőhely

3

-

-

- Ide építhetsz aranybányát
10 lakosnak férőhely
- - -

Árok

4

Árok

Üres

- Lassítja a támadó seregeket, 5%/1% árok, maximum 25%. 250 5000 250 Agyag

Banditaszállás *

10

Banditaszállás

Rablótelep

- 75 Alvilági egységnek szállás 500 10.000

50 Agyag,
50 Fa, 50 Kő,
100 Márvány,
200 Gránit,
50 Gyémánt

Bank *

3

Bank

Üres

- Pénztároló épület
(1.000.000 dénár/bank)
(minden országban alapban 10.000 dénár/hektár tárolódik)
250 5000 50 Agyag,
50 Fa 150 Kő
Barakk 1 - Üres - 50 katonának szállás 100 2000 100 Kő

Birodalmi raktár**

2

Birodalmi
raktár

Raktár

- Birodalmi készleteket tárol. (rúnát is). Nem lopható, nem fosztható. 200 4000 50 Fa,
150 Kő

Csillagvizsgáló *

10

Csillag-
vizsgáló

Világítótorony

- Növeli a hajók sebességét, 40%/1% világítótorony, max. 200% 500 10.000 500 Kő

Építési telep

1

-

Üres

építőanyag 25 építőpontot termel/kör 100 1000 50 Agyag,
50 Kő

Erdő

1

-

-

- Ide építhetsz fatelepet
10 lakosnak férőhely
- - -

Erődítés *

5

Erődítés

Üres

- Növeli a támadó seregek veszteségeit, 10%/1%, max. 50% 250 5000 250 Kő

Ezüstbánya

2

Ezüst-
bányászat

Ezüstlelőhely

- 10 Ezüstöt termel/kör 150 3000 50 Agyag,
50 Fa, 50 Kő

Ezüstlelőhely

2

-

-

- Ide építhetsz ezüstbányát
10 lakosnak férőhely
- - -
Fatelep 1 - Erdő - 10 Fát termel/kör 100 2000 50 Agyag,
50 Kő

Fogadó *

2

Fogadó

Üres

- Növeli a karavánforgalmat: fogadónként +500.000 dénár/nap 200 4000 200 Agyag,
50 Fa, 50 Kő
Folyómeder 1 - - - Ide építhetsz agyagbányát
10 lakosnak férőhely
- - -

Gránitbánya

7

Gránit-
bányászat

Gránitlelőhely -

10 Gránitot termel/kör

150 3000 50Agyag,
50 Fa, 50 Kő

Gránitlelőhely

6

-

-

-

Ide építhetsz gránitbányát
10 lakosnak férőhely

- - -

Gyémántbánya

9

Gyémánt-
bányászat

Gyémánt-
lelőhely

-

10 Gyémántot termel/kör

150 3000 50 Agyag,
50 Fa, 50 Kő

Gyémántlelőhely

9

-

-

- Ide építhetsz gyémántbányát
10 lakosnak férőhely
- - -

Hajógyár

2

Hajógyártás

Tengerpart

fa, fémek Hajókat állít elő 400 8000 100 Agyag,
100 Fa, 200 Kő

Halászfalu ***

4

Halászat

Tengerpart

- 30 lakosnak szállás
12 munkást foglalkoztat
+ 15 halat termel/kör
150 3000 50 Fa, 100 Kő

Ház

1

-

Üres

- 50 lakosnak szállás 100 2000 50 Agyag,
50 Fa
Jósda * 6 Jósda Üres - Megszerzi a támadó gömbjét 250 5000 50 Agyag,
50 Fa, 50 Kő,
100 Márvány
Kaszárnya * 3 Kaszárnya Barakk - 60 katonának szállás 250 5000 250 Kő
Képzőközpont 1 - Üres fegyver, pajzs, ló, dénár 25 képzőpontot termel/kör 150 3000 50 Agyag,
100 Kő
Kikötő 2 - Tengerpart - Hajókat tárol: 5 hajó/ kikötő. Növeli a harci kedvet +1.5 hk/1% kikötő, max. +7.5 hk, de csak amennyiben van hajó a kikötőben! 350 7000 50 Fa, 300 Kő
Kórház * 5 Kórház Üres - Csökkenti a lakosság halálozását, -5%/1%kórház, max -25% 350 7000 100 Agyag,
50 Fa, 200 Kő
Kovács 1 - Üres fa, kő, réz, ón, szén, vas Alapanyagtól függően különböző fegyvereket, pajzsokat állít elő, 4 db/kovács 150 3000 50 Agyag,
50 Fa, 50 Kő
Kőbánya 1 - Szikla - 10 Követ termel/kör 100 2000 50 Agyag,
50 Fa
Könyvtár 1 - Üres - Tudományos kutatást végeznek benne: 5 tudáspont/kör 150 3000 50 Agyag,
50 Fa , 50 Kő
Kúria 8 Kúria Villa - 75 lakosnak szállás 500 10.000 50 Agyag,
50 Fa , 100 Kő,
100 Márvány,
200 Gránit
Laktanya * 7 Laktanya Kaszárnya - 70 katonának szállás 500 10.000 300 Kő,
150 Gránit
Márványbánya 5 Márvány-
bányászat
Márvány-
lelőhely
- 10 Márványt termel/kör 150 3000 50 Agyag,
50 Fa , 50 Kő
Márványlelőhely 5 - - - Ide építhetsz márványbányát
10 lakosnak férőhely
- - -
Ónbánya 2 Ónbányászat Ónlelőhely - 10 Ónt termel/kör 150 3000 50 Agyag,
50 Fa , 50 Kő
Ónlelőhely 2 - - - Ide építhetsz ónbányát
10 lakosnak férőhely
- - -
Őrposzt * 3 Őrposzt Üres - Az ellenséges alvilági egységek 2-3%-át átállítja hozzánk, erre az esély 5%/1% őrposzt, maximum 25%esély 250 5000 100 Agyag,
50 Fa , 100 Kő
Palota * 7 Palota Üres - Csökkenti a munkanélküliek számát (1000 munkást foglalkoztat) 2000 500.000 300 Agyag,
300 Fa , 300 Kő 300 Márvány,
300 Gránit,
300 Ezüst,
300 Arany
Panteon * 9 Panteon Templom - 75 mágikus egységnek szállás, 10 rúnát termel/kör és 1000 rúnát tárol 500 10.000 50 Fa, 50 Kő,
200 Gránit,
200 Gyémánt
Pénzverő 2 Pénzverés Üres fa, réz, ón, ezüst, arany Különböző fémekből pénzt ver. 250 5000 50 Agyag,
50 Fa , 150 Kő
Piac * 1 Piac Üres - Növeli a piaci belépők számát: +1 belépő/1% piac, összesen max. 5 belépő/nap 150 3000 50 Agyag,
50 Fa , 50 Kő
Rablótelep * 6 Rablótelep Tolvajlak - 60 Alvilági egységnek szállás 250 5000 50 Agyag,
50 Fa, 50 Kő,
100 Márvány
Raktár 1 - Üres - Készleteket tárol (kivéve rúna) 100 2000 50 Fa, 50 Kő
Rézbánya 1 Rézbányászat Rézlelőhely - 10 Rezet termel/kör 150 3000 50 Agyag,
50 Fa , 50 Kő
Rézlelőhely 1 - - - Ide építhetsz rézbányát
10 lakosnak férőhely
- - -
Szénbánya 4 Szén-
bányászat
Szénlelőhely 4 hal/kör 10 szenet termel/kör 150 3000 50 Agyag,
50 Fa , 50 Kő
Szénlelőhely 4 - - - Ide építhetsz szénbányát
10 lakosnak férőhely
- - -
Szentély 1 - Üres - 50 mágikus egységnek szállás, 10 rúnát termel/kör és 1000 rúnát tárol 100 2000 50 Fa, 50 Kő
Szikla 1 - - - Ide építhetsz kőbányát
10 lakosnak férőhely
- - -
Tanya 1 - Üres - Gabonát, olajat, bort, húst, gyümölcsöt (25/kör) és lovat (5/kör) állít elő 100 2000 50 Agyag,
50 Fa
Templom * 5 Templom Szentély - 60 mágikus egységnek szállás, 10 rúnát termel/kör és 1000 rúnát tárol 250 5000 50 Fa, 50 Kő,
150 Márvány
Tengerpart 1 - - - Ide építhetsz kikötőt, hajógyárat, halászfalut, világítótornyot
10 lakosnak férőhely
10 - -
Tolvajlak 1 - Üres - 50 alvilági egységnek szállás 100 2000 50 Agyag,
50 Fa
Tőzsde * 4 Tőzsde Üres - Növeli az adóbevételt, 10%/1% tőzsde, max. 50% 500 10.000 50 Agyag,
50 Fa , 400 Kő
Várfal * 9 Várfal Erődítés - Növeli a támadó seregek veszteségeit, 20%/1%, max. 100%. 500 10.000 500 Kő
Vasbánya 4 Vasbányászat Vasérclelőhely 4 hal/kör 10 vasat termel/kör 150 3000 50 Agyag,
50 Fa , 50 Kő
Vasérclelőhely 4 - - - Ide építhetsz vasbányát
10 lakosnak férőhely
- - -
Világítótorony * 4 Világítótorony Tengerpart - Növeli a hajók sebességét, 20%/1% világítótorony, max. 100% 250 5000 250 Kő
Villa * 4 Villa Ház - 60 lakosnak szállás 250 5000 50 Agyag,
50 Fa , 150 Kő
Vizesárok 8 Vizesárok Árok - Lassítja a támadó seregeket, 10%/1% árok, max. 50%. 500 10.000 500 Agyag
Oldal tetejére