Hajók összefoglaló táblázata
Típus Kor-
szak
Szükséges
találmány
Kapa-
citás
Sebes-
ség
Zsold Építési
idő
Anyagszükséglet
Egysorevezős 2 Hajógyártás 50 7 4 Dénár 20 kör 10.000 Dénár, 200 Fa, 200 Réz
Háromsorevezős 4 Háromsorevezős 75 6 5 Dénár 30 kör 15.000 Dénár, 300 Fa, 150 Réz, 150 Ón
Vitorlás hajó 6 Vitorlás hajó 75 8 6 Dénár 40 kör 20.000 Dénár, 400 Fa, 400 Vas
Hadigálya 8 Hadigálya 100 5 7 Dénár 50 kör 25.000 Dénár, 500 Fa, 500 Vas
Vitorlás hadigálya 10 Vitorlás hadigálya 100 7 8 Dénár 60 kör 30.000 Dénár, 600 Fa, 600 Vas
Oldal tetejére